Znajdź szkołę angielskiego w swoim mieście

Język angielski to międzynarodowy sposób komunikacji zarówno  w czasie podroży, jak i sferze biznesowej. To jedna z wiodących umiejętności, do których uwagę przywiązują pracodawcy poszukujący nowych pracowników. (więcej…)

Brak komentarzy

Definicja – szkolenia NLP

Z definicji wynika, że samo słowo „szkolenie” oznacza przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji zawodowych lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Natomiast szkolenie NLP, to bardzo ogólne określenie, pod którym kryje się nauka neurolingwistycznego programowania – w skrócie NLP. (więcej…)

Brak komentarzy

Skuteczna perswazja

Perswazja to najsilniejszy sposób oddziaływania jednej osoby na drugą, pod wpływem takiego działania jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, o które wcześniej się nie podejrzewaliśmy. Oczywiście może to być zarówno zły, jak i dobry wpływ, skupmy się jednak na tym drugim. (więcej…)

Brak komentarzy

Rozwój osobisty

Nasze otoczenia ma niebagatelny wpływ na nas samych, jak również na nasz rozwój. Wielu z nas pod wpływem sugestii znajomych zapisuje się na rozmaite kursy doszkalające, co bądź co bądź ma pozytywny wpływ na naszą karierę i możliwości z nią związane. Kursy języka angielskiego wiodą prym wśród szkoleń, które wybieramy pod wpływem sugestii naszego otoczenia. (więcej…)

Brak komentarzy

NLP w literaturze fachowej

Można zauważyć, że na rynku jest coraz więcej książek oraz programów dotyczących mowy ciała, technik negocjacyjnych, sztuki perswazji, czy manipulacji. Są to pozycje opisujące dziedzinę zwaną NeuroLingwistycznym Programowaniem, i w większym lub mniejszym stopniu, uczą odczytywania mowy niewerbalnej. (więcej…)

Brak komentarzy

NLP – kreowanie rezultatów

NLP jest praktyczną umiejętnością kreowania rezultatów, jakich szczerze pragniemy. Jest refleksją nad pytaniem o to, co decyduje o różnicy pomiędzy doskonałością a przeciętnością. Wreszcie NLP podaje wiele niezmiernie skutecznych technik mających zastosowanie w edukacji, poradnictwie, biznesie i terapii. (więcej…)

Brak komentarzy

Kursy NLP

Do Polski fala kursów i szkoleń w dziedzinie NLP dociera nieco później niż w USA i Europie Zachodniej. Nie wszyscy menedżerowie zdają sobie jeszcze sprawę z tego, jaką przewagę zyskuje osoba, która poznała tajniki neurolingwistycznego programowania. Dziś aby odnieść sukces na rynku, który staję się coraz bardziej konkurencyjny, nie wystarczą studia i dodatkowe fakultety. (więcej…)

Brak komentarzy

Jak szybko możemy się nauczyć języka angielskiego?

Kursy języka angielskiego należą do najpopularniejszych szkoleń w naszym społeczeństwie, jak również na całym świecie. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza w czasach globalizacji. Język angielski jest językiem międzynarodowych, traktowanym jako drugi obowiązkowy w nauce w każdej szkole. (więcej…)

Brak komentarzy

Dyskusja na temat NLP

Programowanie neurolingwistyczne – w krócie NLP – jest techniką pozwalającą w świadomy sposób kierować działaniem umysłu ludzkiego. Pewnie dlatego w niektórych środowiskach toczą się dyskusje na temat tego, czy stosowanie technik NLP – szczególnie w biznesie – jest tak do końca moralne? (więcej…)

Brak komentarzy

Dlaczego powinniśmy się wciąż uczyć?

W obecnych czasach poprzeczka pracodawców dotycząca naszych umiejętności jest bardzo wysoka. Powinniśmy być jednocześnie młodzi, doświadczeni, kreatywni, mobilni i posiadać rozmaite umiejętności, a przede wszystkim biegle władać przynajmniej dwoma językami. (więcej…)

Brak komentarzy